Temperaturovervågning

TEW overvåger kranens olietemperatur.