Fortrolighedsmeddelelse

HMF Group A/S (“HMF”), en virksomhed, der er registreret i Danmark, fungerer som den “dataansvarlige” for de persondata, som virksomheden behandler inden for nærværende fortrolighedsmeddelelses rammer.

HMF's fortrolighedsmeddelelse

Vi er glade for, at du vil besøge HMF's hjemmeside, vores platforme og sider på de sociale medier (“siderne”). Nærværende fortrolighedsmeddelelse forklarer, hvordan og til hvilke formål vi bruger de oplysninger, som vi har indsamlet om dig via vores sider, tjenester, events og andre kommunikationskanaler. 

Her følger et par termer, som vi bruger i dette dokument:

“Persondata” er oplysninger, som vedrører dig som et levende og identificerbart individ.
“Behandling” betyder indsamling, optagelse, organisering, brug, videregivelse, lagring og sletning af dine data.

Vi er den dataansvarlige for de data, som du deler med os som kunde, leverandør, besøgende på vores sider eller som en ansøger, der søger om en stilling i vores virksomhed.

Nærværende fortrolighedsmeddelelses formål og dit samtykke

Ved at bruge vores sider eller ved at give os dine persondata accepterer du den praksis, der er beskrevet i nærværende fortrolighedsmeddelelse. Såfremt du ikke er enig i nærværende fortrolighedsmeddelelse, bedes du afholde dig fra at besøge vores side og fra at give os persondata.

HMF forbeholder sig retten til når som helst at lave ændringer i nærværende fortrolighedsmeddelelse. Sådanne ændringer har retsvirkning fra det øjeblik, de offentliggøres på siderne. Vi giver dig meddelelse om eventuelle betydelige ændringer, som er blevet foretaget.

Hvilke persondata indsamler vi om dig?

Vi indsamler persondata, som er nødvendige for et specifikt formål, eller som du giver os med dit samtykke, dette på baggrund af dine tydelige handlinger, i forbindelse med en kontrakt eller af en legitim årsag:

 • Personlige og erhvervsmæssige kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer og demografiske oplysninger som køn og placering
 • Tilbud, forespørgsler og klager
 • Tekniske oplysninger, når du besøger vores sider, for eksempel din IP-adresse, tidligere besøgte sider, webbrowser og indtastede søgekriterier
 • Brugernavn på sociale medier og kontaktoplysninger, såfremt du interagerer med os via disse kanaler
 • Oplysninger om din erhvervserfaring, såfremt du vælger at søge en stilling hos os, herunder dit CV, dine referencer og lønoplysninger.
 • Dine kommentarer, herunder eventuelle billeder og personlige historier, som du deler med os.

Vi bruger også cookies og andre sporingsteknologier, som hjælper os med at levere relevant og interessant indhold i vores fremtidige kommunikation. Du kan finde flere oplysninger i vores cookiemeddelelse.

Hvorfor indsamler vi persondata og bruger dem?

Vi kan indsamle og bruge dine persondata til flere forskellige formål, herunder:

 • For at oparbejde kontakt med forbrugeren og svare på dine forespørgsler
 • For at lade dig oprette og tilgå din brugerkonto
 • For at kontakte dig med henblik på markedsføringsformål, på baggrund af dit samtykke eller af vores legitime interesse i at udvide vores virksomhed
 • For at kombinere dem med oplysninger, som vi modtager fra andre, så vi bedre kan forstå dine behov og yde en bedre service, herunder så vi kan tilpasse sider og produkter til dig og vise dig interessebaserede reklamer
 • For at undersøge kompatibilitet med en stilling, vi har slået op, på baggrund af din ansøgning via vores side eller på samarbejdspartneres hjemmesider
 • Til sikkerhed og vedligeholdelse, til rapportering og til administration af risici, tvister og registreringer på baggrund af vores legitime interesse. 

Hvem deler vi persondata med?

Vi kan dele dine persondata med følgende liste over modtagere:

 • De koncernselskaber, der er forbundet med HMF, samt e-shoppens platform: www.mark-on.dk/engelsk/hmf;
 •  
 • Vores forhandlere, distributører og andre kommercielle samarbejdspartnere
 • De reklame-, markedsførings- og kommunikationsbureauer, der leverer og analyserer vores kampagner
 • De databehandlende instanser, der agerer på baggrund af vores anvisninger: rekrutteringsfirmaer, hosting- og sikkerhedsudbydere, it-udviklere og webanalyseværktøjer som Google Analytics
 • Myndigheder og kontrolorganer på baggrund af juridiske årsager.

Vi kræver, at tredjeparter, som måtte høre hjemme uden for det land, i hvilket du har tilgået siderne, overholder alle relevante databeskyttelseslove og sikkerhedskrav i forbindelse med dine persondata, sædvanligvis gennem en kontrakt.

På vores forlangende og forudsat, at der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at beholde dem, kan vi slette eller anonymisere dine data fra siderne.

Sådan lagrer, sikrer og beholder vi data

Vi træffer alle rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de persondata, vi har, mod tab, uautoriseret adgang og videregivelse samt anden forkert brug. Dine persondata bliver ikke solgt eller videregivet til tredjeparter med undtagelse af, hvad der er tilladt i henhold til fortrolighedsmeddelelsen.

Når de persondata, som vi indsamler, ikke længere er nødvendige til det givne formål eller til lovkrav, destruerer eller sletter vi dem på en sikker måde. Generelt gælder følgende perioder:

Persondata om brugerkonti på vores platforme: indtil kontoen slettes. Derefter gemmer vi kun de data, der er nødvendige for at opfylde sikkerhedsmæssige, juridiske og skattemæssige forpligtelser.
Persondata eller brugere, der anmoder om tilbud, sender kommunikation, reklamationer eller forespørgsler: indtil den endelige behandling af brugerens anmodning/reklamation. Gemmes derefter, hvor det måtte være nødvendigt for at forfølge en legitim interesse (f.eks. behov for at føre forsvar).

Dine rettigheder

Sådan kan du tilgå dine persondata og søge rettelse

Du kan anmode om adgang til de persondata, vi har om dig, ved at kontakte os på marketing@hmf.dk. Du har ret til at fortælle os, såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, rette, opdatere eller slette dine persondata i vores optegnelser eller gøre indsigelse mod behandlingen. Som en hjælp til vores behandling af din anmodning bedes du give os dit fulde navn og dine kontaktoplysninger.

Du kan til enhver tid fravælge markedsføringskommunikation ved at kontakte os på marketing@hmf.dk. Du kan også begrænse brugen af sporingsteknologier (for eksempel brug af cookies ved at indstille browseren til at advare dig, inden du accepterer dem, eller du kan blot indstille den til at afvise dem).

Sådan kontakter du os

Du kan kontakte os telefonisk på 86 27 08 00 eller ved at sende en e-mail til info@hmf.dk eller et brev til HMF Group A/S, Oddervej 200, 8270 Højbjerg.

Sådan kan du klage over vores behandling af dine data

Hvis du mener, at dine data er blevet behandlet forkert, eller hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi har behandlet dit spørgsmål vedrørende vores brug af dine persondata, har du ret til at klage. Du bør søge rådgivning fra tilsynsmyndigheden i det land, du bor i.

 

© HMF Group A/S, September 2020