Stabilitetssikringssystem (EVS)

Et dynamisk stabilitetssystem, der konstant overvåger køretøjets stabilitet i alle kranens arbejdsområder.

Udvalgte fordele

  • Løbende overvågning af køretøjets stabilitet
  • Optimeret løftekapacitet i hele arbejdsområdet - også foran køretøjet
  • Dynamisk system, der tager højde for den aktuelle belastning på dit køretøj for at nå længere