HMF’s brugsbetingelser - hjemmeside, sociale medier og apps

Velkommen til HMF’s hjemmeside!

Vi går aktivt ind for at bevare den tillid og tiltro, som besøgende på vores hjemmesider, vores sociale sider og vores apps (”siderne”) har vist os.

Brugsbetingelserne gælder for alle, der bruger vores sider, i særdeleshed besøgende, kunder og samarbejdspartnere. Din adgang til og brug af vores hjemmesider og andre applikationer, som vi, HMF, driver, eller som køres på vores sider på tredjepartsplatforme, reguleres af disse brugsbetingelser.

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at opdatere disse brugsbetingelser, især af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager og for at muliggøre sidernes optimale funktion.

Din konto

Såfremt du åbner en konto hos os, er du ansvarlig for at sikre, at de persondata, som du skal afgive, når du opretter dig, er korrekte, nøjagtige og aktuelle i alle henseender.  Såfremt dine persondata ændrer sig, eller såfremt du ønsker at annullere din konto, bedes du oplyse os derom via e-mail til marketing@hmf.dk

Vi forbeholder os retten til at nægte service og/eller til at opsige konti uden forudgående varsel, såfremt du overtræder disse betingelser, eller såfremt vi efter eget skøn afgør, at det ville være i HMF's bedste interesse.

Immaterielle rettigheder

Al ophavsret, alle varemærker og andre immaterielle rettigheder i al tekst, alle billeder og yderligere materiale på vores sider tilhører HMF Group A/S eller bruges med tilladelse. Ingen gengivelse af vores sider må sælges eller fordeles af kommercielle årsager men alene til personlig eller redaktionelle formål med henvisning til HMF.

Du bedes holde alle ophavsrets- og varemærkemeddelelser intakte. Når vi udbyder digitale versioner af vores kataloger og brugermanualer til download på vores hjemmeside, kan du kun lave ændringer, når vi har givet specifik tilladelse. Såfremt du ønsker at bruge materiale på vores hjemmeside eller i vores nyhedsbrev ud over det ovenfor angivne, bedes du sende os en forespørgsel via vores kontaktformular.

Andre oplysninger

Du må ikke bruge vores sider til at krænke andres privatliv og/eller krænke HMF, andre brugere eller samarbejdspartnere med vira eller sikkerhedsproblemer.

Måske ønsker du at linke til vores sider. I så fald gør HMF ikke indsigelse mod denne linkning, forudsat at du ikke på anden måde antyder, at du er tilknyttet eller godkendt af os. Du må ikke anvende ”framing”, ”deep linking” eller lignende praksis og skal sørge for, at linket til siden åbner i et nyt vindue.

Bedømmelser og evalueringer samt anbefalinger

HMF tager gerne imod feedback om din oplevelse med vores produkter. Anbefalinger af vores produkter skal være nøjagtige og konstruktive.  Vi forbeholder os også retten til at redigere dine anbefalinger for så vidt angår længde, stavning osv. og til at gengive dine kommentarer i e-mails og andet markedsføringsmateriale.

Ansvar

Selvom vi har til hensigt at tilbyde dig den bedst mulige service, lover vi ikke, at tjenesterne på siderne opfylder dine krav, at tjenesterne er fejlfri, eller at tjenesterne altid vil være tilgængelige.  Bemærk, at nogle af de tilbud og nyheder, der vises på vores sider, kan indeholde oplysninger om produkter og tjenester, der ikke er tilgængelige i dit land.

Som en service til vores kunder kan vores sider indeholde hypertekstlinks, der omdirigerer eller navigerer til andre sider, der ikke drives eller kontrolleres af HMF. Dette er især tilfældet for HMF’s
e-shopplatform. HMF skal ikke betragtes som værende ansvarlig for disse sider og nægter alt ansvar og al erstatningspligt i forbindelse med deres indhold, lovlighed, nøjagtighed og funktioner.

HMF, deres associerede selskaber og deres ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, aktionærer og agenter har ingen erstatningspligt og intet ansvar for direkte eller indirekte skader, pønalt begrundet erstatning, omkostninger eller ansvar i forbindelse med din adgang til, brug af og/eller manglende evne til at bruge siderne.

Diverse

Disse brugsbetingelser reguleres i overensstemmelse med eller i henhold til dansk ret, og eventuelle tvister eller krav i forbindelse med siderne skal indbringes for Danmarks domstole.

Denne side drives af eller på vegne af HMF Group A/S, der er hjemmehørende i Danmark, Oddervej 200
8270 Højbjerg. Såfremt du har spørgsmål vedrørende disse brugsbetingelser, bedes du kontakte os via
e-mail på marketing@hmf.dk.

Såfremt nogle af disse betingelser findes at være ulovlige eller på anden vis uigennemtvingelige, slettes sådanne betingelser fra brugsbetingelserne, og de resterende retsgyldige betingelser fortsætter med fuld gyldighed.

 

© HMF Group A/S, september 2020