Nyt maskindirektiv for lastbilkraner - hvad betyder det for dig?

I oktober 2021 træder EN 12999:2020-standarden om ekstra sikkerhed for lastbilkraner i kraft.

HMF Groups Head of Projects, Technology Søren Lyngsø forklarer, hvad de nye regler handler om, og hvad det kommer til at betyde for dig.   


Søren Lyngsø, hvad handler den nye EN 12999-standard om?  
 
EN 12999 er en harmoniseret standard for lastbilkraner og er relateret til Maskindirektivet. I samarbejde med myndighederne er HMF Group og andre kranproducenter i EU blevet enige om en ny revision (2020) af standarden med krav om højere sikkerhedsniveau på kontrolkredse. Derfor er det ikke længere nok blot at aflæse, hvad en sensor måler på en HMF lastbilkran. Du skal også helt være sikker på, at den måling du har, er korrekt, så du kan handle på det, hvis kranen fejler.  


Hvad betyder det rent praktisk for HMF's kraner?

At der kommer ekstra sensorer på kranen, typisk to det samme sted i stedet for én. Så længe de to følere viser det samme, er du sikker på, at dét de viser, er korrekt. Men hvis én trykmåler for eksempel skifter op og ned, og den anden står stille, er der noget galt. Det er dét, vi inden for branchen kalder for redundans: At du sætter to målinger på den samme ting, du ønsker at måle og dermed opnår et højere sikkerhedsniveau.


Det lyder smart og sikkert. Kan du give et andet eksempel?  

Lige nu har vi én sensor, der måler vinklen af, hvor en HMF kran peger hen, når man svinger med den. Hvis du har et område, hvor kranen ikke må svinge hen, fordi du for eksempel holder ud til en vej, så er det vigtigt, at du ikke svinger i den gale retning, så forbipasserende kan komme til skade. Dette har vi hele tiden målt på. Men nu sætter vi to sensorer på og får dermed to vinkelmålinger. Selv hvis den ene vinkelmåler fejler, har du den anden, der siger: Dét, du gør lige nu, er forkert. 


Hvad betyder den reviderede standard for mig som HMF kranopbygger, forhandler eller distributør?

At du vil se to sensorer i stedet for én, når du kigger udvalgte steder på kranen. Når du udfører service på en kran, skal du tjekke to sensorer i stedet for en. Men kranen har stadig de samme funktioner som tidligere.


Hvad betyder det for kranoperatøren?

At du får en endnu mere sikker kran. Funktionerne er de samme, og din HMF kran bliver ikke sværere at betjene. Du kommer faktisk slet ikke til at tænke over det eller mærke det.


Gælder standarden for alle kranmodeller?

Ja, alle med en CE-Overensstemmelseserklæring.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kører med en ældre HMF lastbilkran?

Ikke noget. Din nuværende kran er solgt efter et tidligere regelsæt, så den kan du fortsat bruge og den er fuldstændig sikker at bruge. Det er alle nye kraner, vi leverer ab fabrik, der skal følge EN 12999:2020. HMF Group har hele tiden overholdt reglerne til punkt og prikke, men denne ændring sker blot som følge af øgede EU-krav til overvågning af kraner og deres sikkerhedssystemer.


Er der noget, jeg skal gøre som opbygger, forhandler eller distributør?  

Nej. HMF Group går ind og løfter sikkerhedsniveauet, og alt bliver håndteret fra vores side. Vi er i gang med at ændre vores produktion, så alle kraner sendt fra fabrikken pr. 14. oktober 2021 lever op til den reviderede standard. 


Kommer dette til at gælde globalt?  

Den europæiske norm - EN 12999:2020 - gælder for alle kraner leveret med en CE-Konformitetserklæring i EU og de lande, som efterlever CE-normerne.

 

*Udskudt til 15. april 2023