HMF Group køber ny strategisk placering i Aalborg

Som led i HMF's strategi med fokus på fremtidssikring erhverves en ny placering til afdelingen i Aalborg. Dette er en del af et initiativ, der på sigt skal erstatte det eksisterende værksted på Anders Mørchs Vej i Nørresundby.

 

Beslutningen om at finde et nyt sted er taget i erkendelse af, at den nuværende placering i Nørresundby ligger i et område, der er udlagt til fremtidig byudvikling, hvormed den eksisterende bygning er underlagt restriktioner, der begrænser dens levedygtighed som en langsigtet løsning.

Mikkel Winther Andersen, CEO i HMF Group, forklarer: "Vi har fået en central og attraktiv placering i 'Port of Aalborg', Danmarks førende indlandshavn, multimodale logistikknudepunkt og en ekspanderende erhvervspark. Det giver os ikke bare en perfekt position for vores aktiviteter i Aalborg, men er også i tråd med vores vækstplan om at fremtidssikre HMF."

Kommunens byudviklingsplaner for den nuværende placering i Nørresundby sætter begrænsninger og tillader ikke udvidelse, ændret anvendelse eller introduktion af nye aktiviteter. Sammen med bygningens forringede tilstand gør begrænsningerne en renovering økonomisk urentabel og uholdbar i det lange løb.

Hos Port of Aalborg er begejstringen til at tage og føle på.
"Vi er glade for, at vi kunne hjælpe HMF Group, da de henvendte sig til os. En rodfæstet, lokal virksomhed med internationale relationer som HMF Group har netværket og erfaringen til, ikke bare at hjælpe potentielle kunder på havnen, men også til at bidrage til den samlede erhvervsvækst i vores område. Vi glæder os til at byde dem velkommen i nabolaget," siger Kristian Thulesen Dahl, adm. direktør i Aalborg Havn A/S. 
 
Processen med at sælge ejendommen på Anders Mørchs Vej er i øjeblikket i gang. 
 
For yderligere information:
Pressekontakt Mia B. Sølvsten - pr@hmf.dk or +45 51 54 62 22..