Transportsikring af støttebensbom og parkering af kranen

Signal for støttebensbomme inde og parkeret kran. BEPAW står for "BEam and PArk Warning".